Välkommen till RBG Schakt!

Slide 1

Uthyrning av maskintjänster i Stor-Stockholm och Uppsala till bland annat bygg och avfallsföretag

Slide 2

Robert Gustafsson driver familjeföretaget i 2:a generation

Slide 3

RBG har ett 10-tal anställda med lika många maskiner

Slide 4

Vi hjälper till vid lastning, sortering, schaktning, vägbyggen, jord och snötippar

Slide 5

Våra tjänster

Vi hyr ut maskintjänster med chaufför. Våra tjänster är schaktning, lastning, sortering, vägbyggen samt jord och snötippar

Om oss

RBG Schakt är ett familjeföretag i 2:a generation med ett 10-tal anställda med bas norr om Stockholm. Vi hjälper mestadels avfalls och byggbolag i Stockholm, Uppsala och Mälardalen med omnejd.

Maskinpark

Vi har idag ett 10-tal maskiner som hjullastare, bandlastare, kompaktorer, minigrävare, grovsorterare och bandschaktare.

Kunder

RBG Schakt AB samarbetar bland annat med NCC, Skanska, Veiddike, Sörab, Svevia och Sita.